SIRÇA YAŞAMLAR DERNEĞİ
Ana Sayfa   Derneğimiz   Tüzük   Basından   Üyelik   Duyurular   Banka Hesap No   Faaliyetler   Projeler  
İletişim
 
Ana Sayfa
Derneğimiz
Tüzük
Haberler
Üyelik
Duyurular
Hesap No
Etkinlikler
Projeler
İletişim

 

Derneğimiz;

Hiçbir koşul öne sürmeden, din, dil ve ırk ayrımı yapmadan , iyi olmayan koşullarda yaşayan insan yaşamlarını destekleyen, bu yaşamlarla dayanışmayı üstlenen ; toplumsal eksikliği tamamlamayı, insanların birbirini karşılıksız sevmesini ve insanlar arasında oluşan ayrımı değil, barışı amaçlamaktadır.

ÇALIŞMA ALANLARI ve KONULARI;

a) Dernek kullanımına verilecek sahalarda; barınaksız olan, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının açıkladığı açlık sınırında olan, her yaştan insanlar için barınaklar kurmak, yiyecek sağlamak, huzurevleri kurmak/işletmek.

b) Yukarıda tanımı yapılan insanların eksik kaldıkları her alanda eğitim, öğretim sağlamaları doğrultusunda resmi kurum ve kuruluşlarla işbirliğine gitmek.

c) Dernek kullanımına verilecek sahalarda barınaksız olan, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının açıkladığı açlık sınırında olan her yaştan insanlar için iş alanları araştırmak, yaratmak.

d) Derneğin amaçları doğrultusunda basılı ve görsel yayınları yapmak, toplumun bu konuda bilinçlenmesini, işbirliğini sağlamak, çeşitli Faaliyetler yapmak, Faaliyetlere katılmak.

e) Derneğin amaçları doğrultusunda araştırıcı, uygulayıcı uzman kurullar kurmak.

f) Kültürel tesisler, spor tesisleri ve benzeri tesisler kurmak.

g) İlgili alanda Üniversite, Araştırma Merkezleri ve ilgili Genel Müdürlükler ile Dernek arasında bilgi akışını, yardımlaşmayı sağlamak, bilgiyi uygulamak.

 

 
 

Telif Hakkı © 2005-2020 Sırça Yaşamlar Derneği